OLDTIMERS WETGEVING LAGE EMISSIEZONE 2017 

 
LAGE EMISSIEZONE VANAF 1.02.2017

De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto's mogen de stad dan niet meer in. In 2020 en 2025 worden de LEZ-voorwaarden strenger, zodat de lucht steeds schoner wordt. 


Mag mijn oldtimer binnen in de LEZ zone?

Een oldtimer die ouder is dan 40 jaar, komt in aanmerking voor een
tijdelijke toelating tegen betaling. 
Omdat een oldtimer niet zo maar vervangen kan worden door een andere wagen, komen voertuigen ouder dan 40 jaar in aanmerking voor een verlaagd tarief. 
Het bedrag wordt bepaald door de voertuigcategorie en de duur van de toelating. 

Oldtimers die jonger zijn dan 40 jaar, zijn niet meer toegelaten tot de lage-emissiezone
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wagens met of zonder O-plaat. Het is de leeftijd van het voertuig dat bepaalt of het binnen mag of niet. 
Oude wagens die niet meer binnen mogen, kunnen tot 8 keer per 12 maanden nog gebruik maken van een LEZ-dagpas.  


Welke bewijsstukken hebt u nodig om een toelating tegen verlaagd tarief aan te vragen?


Uw autopapieren, inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest (of Europees certificaat van overeenstemming)


Wanneer en hoe kan u een aanvraag indienen?

U kunt een toelating online aanvragen vanaf 1 november 2016. De aanvraag kan ten laatste ingediend worden op de dag voor u met uw voertuig de LEZ inrijdt. Pas na betaling zal de aanvraag behandeld worden. Houd rekening met een gemiddelde administratieve verwerkingstijd van 10 dagen. Als u met uw voertuig de LEZ binnenrijdt zonder goedkeuring van uw aanvraag, doet u dit op eigen risico. Hebt u geen computer of hebt u hulp nodig bij de aanvraag, dan kan u terecht op een van de registratiemomenten die de stad organiseert.

Waarom voert Antwerpen de LEZ in?

Er zit veel roet en fijnstof in de Antwerpse lucht. Dat is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Een groot deel van deze vervuiling komt door de auto's in de stad. Door de voertuigen die het meest fijnstof en roet uitstoten niet meer binnen te laten, wordt de luchtkwaliteit gezonder voor iedereen in Antwerpen.


Waar ligt de LEZ?

De hele binnenstad en een deel van Linkeroever worden lage-emissiezone. De zone wordt aangeduid met een eigen verkeersbord. Meer info.

Voor welke voertuigen geldt de LEZ?

De LEZ geldt altijd, 7 dagen per week, 24 uur per dag voor:
categorie M: personenvervoer met personenwagens, busjes, bussen en autocars
categorie N: goederenvervoer met bestelwagens en vrachtwagens
categorie T: land- of bosbouwtrekkers op wielen
De LEZ geldt niet voor bromfietsen en moto's.


Hoe gebeurt de controle op de LEZ?

Op de grens van de LEZ staan slimme camera's. Die zoomen in op elke nummerplaat. De nummerplaat wordt vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen. Wagens die niet op de lijst staan en de stad inrijden, krijgen een boete.


Mag mijn auto binnen in de LEZ?

De meest vervuilende voertuigen mogen de stad niet meer in. Dit zijn oudere diesels en heel oude benzinewagens.
Of een auto de LEZ binnen mag, hangt af van zijn euronorm. Die norm - een cijfer van 1 tot 6 - staat in principe op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (zie rubriek 'milieuklasse'). Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig vervuilt.
Enkel auto's die aan de toelatingsvoorwaarden beantwoorden, mogen nog binnen.Meer info: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez


           
      

Copyright © 2016